บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด"

บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือ ถุงเท่้า ถุงน่อง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด


112/19 หมู่ที่ 9 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

112/19 หมู่ที่ 9 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด

ได้แก่ 0115559002207
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพี อินเตอร์โกลฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*