บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด"

บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด


118/404 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

118/404 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด

ได้แก่ 0115559002258
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปร บัดดี้ ออโต้ ฟิล์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*