บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด"

บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการบริการร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด


333/159 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/159 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด

ได้แก่ 0115559002495
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วากิตะ เจแปน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*