บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด"

บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างงานโยธา งานต่อเติม ตกแต่ง งานโครงสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด


815/289 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

815/289 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0115559002517
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็น ชำนาญ การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*