ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่ายตู้ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค


50/227 หมู่ที่ 7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค ตั้งอยู่ที่

50/227 หมู่ที่ 7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค

ได้แก่ 0123558000811
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ็ม.พี. อีเล็คทริค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*