ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้


45/2 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเชิงกระบือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้ ตั้งอยู่ที่

45/2 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเชิงกระบือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้

ได้แก่ 0123559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสยู ควอลิตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*