ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย รับจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม วีซ่าและที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน


57/121 หมู่บ้านโมดิ วิลล่า ปิ่นเกล้า-วงแหวน หมู่ที่ 1 ถนนอัจฉริยะพัฒนา ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน ตั้งอยู่ที่

57/121 หมู่บ้านโมดิ วิลล่า ปิ่นเกล้า-วงแหวน หมู่ที่ 1 ถนนอัจฉริยะพัฒนา ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลนเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน

ได้แก่ 0123559000253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี ทิกเกต แพลน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*