ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดงานอีเวนท์ ตกแต่งสถานที่ บริการขนย้ายอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์


73/31 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์ ตั้งอยู่ที่

73/31 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์

ได้แก่ 0123559000270
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ออแกไนเซอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*