ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์


63/147 หมู่ที่ 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์ ตั้งอยู่ที่

63/147 หมู่ที่ 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์

ได้แก่ 0123559000300
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทเทอริตี้ โปรดักส์

Leave a Comment


*