ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย


10/2 หมู่ที่ 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

10/2 หมู่ที่ 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย

ได้แก่ 0123559000393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจรุ่งเรือง ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*