ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิศวกรรม รวมถึงอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น


57/105 หมู่ที่ 5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น ตั้งอยู่ที่

57/105 หมู่ที่ 5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น

ได้แก่ 0123559000512
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น อินโนเวชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*