บริษัท เดอะป๊อป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะป๊อป จำกัด"

บริษัท เดอะป๊อป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะป๊อป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะป๊อป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการสนามกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะป๊อป จำกัด


38/613 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะป๊อป จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/613 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะป๊อป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะป๊อป จำกัด

ได้แก่ 0125558003013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะป๊อป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะป๊อป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*