บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


222/149 หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/149 หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558003030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช. เอคเซ็ลเล็นซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*