บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด"

บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย แและนำเข้าส่งออก เวชภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด


99/86 หมู่ที่ 10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/86 หมู่ที่ 10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ฟินเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125558003617
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟินเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*