บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด"

บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตรวจปฎิบัติการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิเคราะโลหิต วินิจฉัยโรค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด


48/71 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/71 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0125558004214
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบทเทอร์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*