บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด"

บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและติดตั้งกระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด


23/1 หมู่ที่ 3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/1 หมู่ที่ 3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด

ได้แก่ 0125558004231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*