บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด


28/3 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/3 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0125558004516
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*