บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด"

บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายพลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด


62/433 หมู่บ้านพฤกษา 25 หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/433 หมู่บ้านพฤกษา 25 หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด

ได้แก่ 0125558005130
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อำพัน รีไซเคิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*