บริษัท วีคอมพาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีคอมพาส จำกัด"

บริษัท วีคอมพาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีคอมพาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีคอมพาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีคอมพาส จำกัด


134/16 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีคอมพาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

134/16 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท วีคอมพาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีคอมพาส จำกัด

ได้แก่ 0125558005202
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีคอมพาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีคอมพาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*