บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด"

บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด


180 หมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดบัวขวัญ 16 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

180 หมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดบัวขวัญ 16 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด

ได้แก่ 0125559000255
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหชัยวิวัฒน์พัฒนาการช่าง จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*