บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด"

บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ค้าปลีก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด


25/226 หมู่บ้านสี่ไชยทอง หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/226 หมู่บ้านสี่ไชยทอง หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*