บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด"

บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนนายหน้าจัดหาสถานที่เพื่อติดตั้งเสาอุปกรณ์ส่งสัญญาโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด


199/216 หมู่ที่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/216 หมู่ที่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด

ได้แก่ 0125559000506
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอ็นซีเจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*