บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน การตลาด การจัดหาเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดหาผู้ร่วมทุน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด


89/21 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/21 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125559000603
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*