บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องมือและอุปกรร์ทางการแพทย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด


601/3 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 25 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

601/3 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 25 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000620
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ แอนด์ ดี โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*