บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกบอกิจการ ผลิต ติดตั้งและซ่อมแซมงานทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


308/125 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

308/125 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559000905
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ล จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*