บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด"

บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิต ทั้งการประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยต่อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด


226/22 อาคารวิเรียร่า ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

226/22 อาคารวิเรียร่า ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559000981
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ระยองโบรคเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*