บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด"

บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองทางด้านวิชากรรมและเทคโนโลยี่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด


12/132 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/132 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทอร์โบโบลเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*