บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด"

บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าห้องพักอาศัย ทั้งรายวันและรายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด


201/26 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

201/26 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด

ได้แก่ 0125559001545
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเอทจ์ตี้เอทจ์ อีลิแก๊นซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*