บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด"

บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกจิากร ซื้อ ขาย สินแร่ แร่ธาตุต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด


92/1 หมู่ที่ 7 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/1 หมู่ที่ 7 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด

ได้แก่ 0125559001634
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางหลวง ออร์ มินเนเริล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*