บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับบริหารงาน เป้นผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด


92/179 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/179 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125559002142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*