บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด"

บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก อะไหล่เครื่องยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด


36/107 หมู่ที่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/107 หมู่ที่ 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0125559002185
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.เอ็ม.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*