บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับเหมาตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


103/243 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/243 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125559002321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัคเซส ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*