บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด"

บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งยารักษาโรค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด


94/43 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/43 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002339
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที แอนด์ ที ฟาร์มา แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*