บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด"

บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดหาใบอนุญาต เปลี่ยนมือใบอนุญาต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด


204/281 หมู่ที่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

204/281 หมู่ที่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด

ได้แก่ 0125559002355
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ล้านแสนล้าน เอนเนอร์ยี – เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*