บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด


100/656 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/656 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125559002436
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิลลิ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*