บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด"

บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน ตลอดจนบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด


66/262 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/262 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด

ได้แก่ 0125559002550
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เอ็น.พี ออโต้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*