บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด"

บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ส่งออก นำเข้า ผลิตตะกั่ว รมตะกั่ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด


60/1345 หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/1345 หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559002568
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กาญจนา สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*