บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด"

บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบ ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด


30/2 หมู่ที่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/2 หมู่ที่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125559002720
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค เอ สำราญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*