บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


39/15 หมู่ที่ 4 ถนน345 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/15 หมู่ที่ 4 ถนน345 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125559002754
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตีล ฟอร์ม คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*