บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด"

บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก และซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด


19/107 หมู่ที่ 1 ซอยเรวดี 39/1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/107 หมู่ที่ 1 ซอยเรวดี 39/1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด

ได้แก่ 0125559002801
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี ซี เอ็น ซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*