บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด"

บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด


100/954 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/954 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด

ได้แก่ 0125559002835
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิทธิกร 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*