บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด"

บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายชิ้นส่วนและอะไหล่ของเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด


35/57 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/57 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด

ได้แก่ 0125559002878
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็มเอ็กซ์ แปซิฟิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*