ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างผลิตออกแบบ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ โบร์ชัวร์ แผ่นพับ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ


177/646 หมู่ที่ 1 ซอยนาวงพัฒนา 1 ถนนนาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ ตั้งอยู่ที่

177/646 หมู่ที่ 1 ซอยนาวงพัฒนา 1 ถนนนาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ

ได้แก่ 0133559000148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์ อิมเมจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*