ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515


42/218 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515 ตั้งอยู่ที่

42/218 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515

ได้แก่ 0133559000351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มภัย 2515:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*