ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายสินค้าความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน


15/89 หมู่ที่ 6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน ตั้งอยู่ที่

15/89 หมู่ที่ 6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่านเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน

ได้แก่ 0133559000474
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริน บาย สายป่าน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*