ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 250,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการติดตั้ง ประกอบชิ้นส่วน ซ่อมแซม จำหน่าย ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง


37 ซอยรังสิต-นครนายก 13 ซอย 7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่

37 ซอยรังสิต-นครนายก 13 ซอย 7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง

ได้แก่ 0133559000539
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทูบี เอ็นจิเนียริ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*