ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาทำแผ่นพรีคาสท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล


2/128 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล ตั้งอยู่ที่

2/128 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล

ได้แก่ 0133559000636
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีไลน์ออล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*