บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด"

บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายเศษแก้วขวดใช้แล้วเศษกระดาษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด


1/2 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/2 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด

ได้แก่ 0135558003587
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอ็ม รีไซเคิล (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*