บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมาแรงงานทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด


45/65 หมู่บ้านวี วิลเลจ หมู่ที่ 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/65 หมู่บ้านวี วิลเลจ หมู่ที่ 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558003757
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีคิวเอ็ม เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*