บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความเย็นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด


37/2813 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/2813 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558004214
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนธน 3 เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*